ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING (ANBI)

Stichting Mooi zoals je bent is door de overheid aangemerkt als ANBI. Een ANBI kan gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. De overheid ziet er op toe dat een ANBI transparant verantwoording aflegt aan de overheid en aan de samenleving. Zo weet een burger waar een gift concreet aan wordt besteed.

Vanaf 2014 dient een ANBI een aantal gegevens te publiceren op het internet. Stichting Mooi zoals je bent publiceert deze gegevens op de website van Stichting Mooi zoals je bent.

Algemene gegevens

Statutair heeft de stichting de naam ‘Stichting Mooi zoals je bent’.

RSIN:                                            858240543
Adres:                                           Opijnenhof 82, 1106XV Amsterdam
Bankrekeningnummer:                 NL55RABO00330036424

Doelstelling

De stichting heeft als doel het motiveren en stimuleren van jongeren, door activiteiten (evenementen) en trainingen aan te bieden die onderdeel zijn van het ontwikkelproces en jongeren leren om op een andere manier naar zichzelf te kijken, hun kwaliteiten te ontdekken, waardoor zij hun toekomst succesvoller tegemoet zien, alsmede het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. De stichting beoogt het algemeen nut. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuur

Het bestuur is o.a. bevoegd tot het vaststellen van de jaarbegroting, de jaarrekening en het beleidsplan.

De leden van het bestuur zijn:

Voorzitter: Tabitha Foen a foe
Penningmeester: Maaike Schlossarek
Secretaris: Orlette Esajas
Bestuursleden ontvangen voor hun diensten geen beloning.

Beloningsbeleid

Het bestuur van stichting Mooi zoals je bent bestaat uit vrijwilligers. De stichting heeft geen personeel in dienst en werkt met vrijwilligers en ZZP’ers.

Verantwoording

beleidsplan 2017-2019

statuten mooi zoals je bent

jaarverslag 2018

jaarrekening