OUDERS

Welkom!
Wat mooi dat u er bent.

Tijdens het opgroeien maken jongeren veel mee, dat kan ervoor zorgen dat zij minder zelfverzekerd zijn of moeite hebben met het uiten van emoties. Mooi zoals je bent gaat met jongeren aan het werk om op verschillende gebieden zoals zelfvertrouwen, motivatie, seksuele voorlichting, hoe je je gedraagt online en hoe de wetgeving in elkaar zit.

Als ouder wil je graag dat jouw kind zich goed voelt over zichzelf. Als je opgroeit krijg je te maken met verschillende verwachtingspatronen waaraan je moet voldoen. Dit kan druk geven bij de jongeren en het gevoel geven van onvermogen. Wij willen de jongeren leren om hier op een positieve manier mee om te gaan en zich weerbaar te maken voor druk van buiten af. Wanneer de jongeren onze training gevolgd hebben, zullen zij anders naar zichzelf en anderen leren kijken, leren omgaan met emoties en zich verantwoordelijk gedragen in het digitale tijdperk.

De trainingen zorgen ervoor dat de jongeren weten, als zij in groepsverband beslissing nemen wat de consequenties zijn en niet ten onder gaan door groepsdruk.
Wij helpen de jongeren positief in het leven te staan en gebruik te maken van hun kwaliteiten. Wij kunnen een ouder, leerkracht of begeleider ondersteunen bij het bieden van hulp, samen bereiken wij meer voor de jongeren. De training sluit aan bij de belevingswereld van de jongeren en wordt aangeboden met creatieve werkvormen.

Onze trainingen:#mooizoalsjebent #mooizoalsjebent – online