VISIE

Mooi zoals je bent staat voor de kracht die jongeren al van hun zelf bezitten, maar de kracht nog niet weten in te zetten. Wij gaan hen op weg helpen om op een andere manier naar zichzelf te kijken. Om dit te kunnen bereiken zijn onze activiteiten gericht op het creëren van een pedagogisch klimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn, waardoor zij de druk van alledag kunnen vergeten.

MISSIE

Jongeren zich goed laten voelen over zichzelf is de missie van mooi zoals je bent. Wij gaan samen met jongeren ervoor zorgen dat zij hun verhalen kunnen delen, kunnen genieten van positieve activiteiten, kwaliteiten kunnen ontdekken en ontwikkelen voor het vergroten van hun zelfvertrouwen.

BEKIJK DE 1STE EDITIE 

van #MOOIZOALSJEBENT